MARSCICH GAETANO

MARSCICH GAETANO

Eletto Accademico 9.1.1752 (f. 20 c. 8v); immatricolato 17.1.1752 (f. 112 c. 120); tasse 1752-61 (f. 133 c. 138); tasse 1753-64 (f. 121 lettera G); tassa 1758 (f. 112 c. 165); tasse 1762-65 (f. 134 c. 29)