MARIANI ANTONIO di PIERO

MARIANI ANTONIO di PIERO

Pittore, tassa 1570 (f. 123 cc. 126v-127r); tassa 1571 (f. 101 cc. 24r 25r); tassa 1572 (f. 101 c. 29v; f. 123 c. 134v-135r); tassa 1573 (f. 101 c. 30v); tassa 1574 (f. 101 cc. 34r 38v); tassa 1575 (f. 101 cc. 43r 43v); tassa 1576 (f. 101 cc. 46r 47v); tasse 1576 1578 (f. 56 cc. 15v 43v); tassa 1577 (f. 101 c. 49r; f.123 cc.180v-181r); eletto Festaiolo rifiuta 9.10.1578 (f. 26 c. 8v); tassa 1578 (f. 101 cc. 52r); tassa 1579 (f. 101 c. 53r); eletto Festaiolo 11.9.1580 (f. 26 c. 21v); tassa 1581 (f. 101 cc. 58v 62v); eletto Infermiere 11.9.1583 (f. 26 c. 35r); tassa 1583 (f. 101 c. 68r); tassa 1585 (f. 101 c. 81v); eletto Festaiolo rifiuta 10.8.1586 (f. 27 75r); tassa 1587 (f. 102 c. 4r); tassa 1588 (f. 102 c. 7v); eletto Festaiolo rifiuta 9.9.1590 (f. 27 c. 76v); tassa 1590 (f. 102 c. 11r); tassa 1592 (f. 102 c. 22r); tassa 1593 (f. 102 c. 23v); non contribuisce alle spese per le Quarantore 12.10.1594 (f. 27 c. 140r); tassa 1594 (f. 57 c. 7); tassa 1598 (f. 102 c. 56); tassa 1599 (f. 102 cc. 66 73r)