MANZINI OTTAVIANO [OTTAVIO] di GIOVANBATTISTA

MANZINI OTTAVIANO [OTTAVIO] di GIOVANBATTISTA

Pittore, immatricolato 23.4.1594 (f. 102 c. 33r); tassa 1594 (f. 27 c. 36r; f. 57 c. 42; f. 102 c. 36r); tassa 1595 (f. 102 c. 41v); tassa 1597 (f. 102 c. 54)