MANUELLI GIUSEPPE di GIOVANBATTISTA

MANUELLI GIUSEPPE di GIOVANBATTISTA

Doratore, sottoposto 1684 (f.152 c. 77v); tassa 1691 (f. 128 c. 144); tassa 1692 (f. 117 c. 29v)