MANUELLI GIOVANBATTISTA

MANUELLI GIOVANBATTISTA

Doratore, tassa 1684 (f. 128 c. 98); tassa 1692 (f. 117 c. 28v)