MANCINI SIMONE

MANCINI SIMONE

Doratore, sottoposto 1684 (f.152 c. 23v); tassa 1691 (f. 128 c. 133); tassa 1692 (f. 117 c. 57v)