LEIGHTON FREDERICK

LEIGHTON FREDERICK

Pittore londinese, eletto Accademico Onorario 12.12.1875 (Atti 1873-80 c. 246); eletto Accademico Onorario di Merito 13.10.1876 (Atti 1873-80 c. 301)