LAZZERINI GIROLAMO d

LAZZERINI GIROLAMO d

LAZZERINI GIROLAMO d’ANTONIO, pittore, immatricolato 24.3.1669 (f. 108 c. 40v); tassa 1687 (f. 128 c. 112); tassa 1692 (f. 117 c. 28v)