LANDI CARLO

LANDI CARLO

Pittore, sottoposto 1684 (f.152 c. 22v); tassa1691 (f. 128 c. 137); tassa 1692 (f. 117 c. 13v)