KESKIAGLU OSMAN

KESKIAGLU OSMAN

“Conseille Religieuse Diyorat Ankara”, eletto Accademico Onorario 17.10.1975 (Atti 1974-1986 c. 37)