JACOPO di LORENZO detto il Cremona

JACOPO di LORENZO detto il Cremona

Pittore in bottega di Mario Massari, immatricolato 4.12.1593 (f. 102 c. 30r); tasse 1593 (f. 56 cc. 134v 139v); tassa 1594 (f. 57 c. 40); tassa 1595 (f. 102 c. 39v)