GUELFI LEONARDO di NESTAGIO di GIOVANNI FRANCESCO

GUELFI LEONARDO di NESTAGIO di GIOVANNI FRANCESCO

Pittore dal Borgo, immatricolato 18.10.1576 (f.123cc.175v-176r); tassa 1576 (f. 101 c. 47v); tasse 1576, 1578 (f. 56 cc. 27v 53v)