GORI VINCENZO d'AGNOLO

GORI VINCENZO d'AGNOLO

Pittore, tassa 1677 (f. 128 c. 68); sottoposto 1684 (f.152 c. 23v); Accademico 1684 (f.152 c. 126r); tassa 1692 (f. 117 c. 61v); tassa 1695 (f. 131 c. 46)