GORI FRANCESCO

GORI FRANCESCO

Doratore, sottoposto 1684 (f.152 c. 69r); tassa 1691 (f. 128 c. 127); tassa 1692 (f. 117 c. 21v)