GONDI BERNARDO

GONDI BERNARDO

Eletto Accademico 11.12.1594 (f. 27 c. 137v); eletto Festaiolo rifiuta ottobre 1595 (f. 27 c. 83r); Infermiere Consigliere 29.8.1596 (f. 27 c. 63r); Console 1.11.1597 (f. 27 c. 54r); Console 28.12.1597 (f. 27 c. 64r); eletto Festaiolo 10.5.1598 (f. 27 c. 80r); tassa 1602 (f. 102 c. 134v)