GIOVANNOZZI GIUSEPPE GIOVANNI MARIA

GIOVANNOZZI GIUSEPPE GIOVANNI MARIA

Scultore, eletto Accademico 12.1.1744 (f. 19 c. 75v); immatricolato 12.1.1744 (f. 112 c. 55); tasse 1744-61 (f. 133 c. 113); squittinato 22.7.1747 (f. 45, c. 27r; f. 46 c. 24r); eletto Console 16.12.1752 (f. 61 c. 89v); tasse 1753-65 (f. 121 lettera G); eletto Console 15.12.1756 (f. 61 c. 101r); squittinato 26.7.1757 (f. 48 c. 23v); squittinato 10.10.1762 (f. 50 c. 18v); tasse 1762-69 (f. 134 c. 23); eletto Console 17.8.1765 (f. 61 c. 120v); eletto Console 15.12.1766 (f. 61 c. 123r); eletto Conservatore 20.5.1769 (f. 61 c. 128r)