GIOVANNOZZI GIOVANNOZZO di FRANCESCO

GIOVANNOZZI GIOVANNOZZO di FRANCESCO

Scultore in via del Palagio, tassa 1677 (f. 128 c. 68); Accademico 1684 (f.152 c. 77r); tassa 1692 (f. 117 c. 28v); tasse 1706-14 (f. 131 c. 143)