GIANNI LORENZO MARIA dei RODOLFO

GIANNI LORENZO MARIA dei RODOLFO

Prete, immatricolato 27.8.1705 (f. 110 c. 62); tasse 1705-14 (f. 131 c. 100); squittinato 18.9.1711 (f. 37 c. 14r); tasse 1715-20 (f. 132 c. 36); squittinato 20.7.1717 (f. 38 c. 14r)