GANDOLFI SILVIO di MARIO di CHERUBINO

GANDOLFI SILVIO di MARIO di CHERUBINO

Pittore, tassa 1585 (f.56 c. 94v); eletto Festaiolo rifiuta 12.9.1589 (f. 27 c. 75v); tassa 1590 (f. 27 c. 33v; f. 102 cc. 13v 90v); tassa 1591 (f. 102 c. 19r); tassa 1593 (f. 102 c. 26r); tassa 1594 (f. 57 c. 21; f. 102 cc. 33r 37v); eletto Festaiolo rifiuta ottobre 1595 (f. 27 c. 83r); tassa 1595 (f. 102 cc. 39v 40r); tassa 1596 (f. 102 c. 46r); Console 1.11.1597 (f. 27 c. 54r); tassa 1598 (f. 102 cc. 57 58 63); tassa 1600 (f. 102 c. 75v); Console 4.5.1605 (f. 15 c. 21r); Console 3.1.1607 (f. 15 c.32v)