FRANCHINI CARLO MARIA

FRANCHINI CARLO MARIA

Pittore da San Barnaba, sottoposto 1684 (f.152 cc. 22v, 55v); tassa 1691 (f. 128 c. 140); tassa 1692 (f. 117 c. 13v)