FRACASSI FILIPPO di JACOPO

FRACASSI FILIPPO di JACOPO

Doratore, tasse 1667-68 (f. 127 c. 284); tassa 1669 (f. 107 c. 70r)