FIRIDOLFI ALBERTO

FIRIDOLFI ALBERTO

Eletto Accademico 8.1.1764 (f. 21 c. 45v); tasse 1764-65 (f. 121 lett. A); tasse 1764-73 (f. 134 c. 112); squittinato 12.8.1770 (f. 51 c. 4r); squittinato 4.5.1777 (f. 52 c. 2v); eletto Consigliere 24.12.1781 (f. 62 c. 19v)