FERRONI VINCENZO di FRANCESCO

FERRONI VINCENZO di FRANCESCO

Doratore da San Apollinare, immatricolato 24.3.1669 (f. 108 c. 40v); tassa 1673 (f. 128 c. 56); sottoposto 1684 (f.152 c. 23v); tassa 1692 (f. 117 c. 61v); tassa 1693 (f. 128 c. 174); tasse 1694-1708 (f. 131 c. 33)