FERRONI LORENZO

FERRONI LORENZO

Doratore da Librai, squittinato 1640 (f. 33 c. 28r); sottoposto 1684 (f.152 c. 23r); tassa 1691 (f. 128 c. 127); tassa 1692 (f. 117 c. 39v)