FEDUCCI MICHELE di TOMASO

FEDUCCI MICHELE di TOMASO

Pittore, tasse 1576, 1578 (f. 56 cc. 19v 46v); tassa 1577 (f.123, cc. 199v-200r); eletto Festaiolo 14.9.1578 (f. 26 c. 5v); tassa 1578 (f. 101 c. 52r); tassa 1579 (f. 101 c. 54v); tassa 1582 (f. 101 cc. 65r); tassa 1583 (f. 101 cc. 68v 71v); tassa 1584 (f. 101 cc. 73v 78v); tassa 1585 (f. 101 cc. 80v 82r 82v); eletto Festaiolo 9.9.1590 (f. 27 c. 76r); tassa 1591 (f. 102 c. 17r); tassa 1592 (f. 102 c. 22v); Infermiere 2.2.1593 (f. 27 c. 128v); Infermiere 12.5.1593 (f. 27 c. 59v); non contribuisce alle spese per le Quarantore 12.10.1594 (f. 27 c. 140v); tassa 1597 (f. 102 c. 49r); tassa 1598 (f. 102 cc. 54 57 58 59 60 62 63)