DONATI FILIPPO [PIPPO] di BENEDETTO

DONATI FILIPPO [PIPPO] di BENEDETTO

Pittore nel chiasso di ms Giuliano, immatricolato 4.7.1574 (f. 101 c. 35v); tassa 1574 (f. 101 cc. 34r 37v 38v 124v); tassa 1576 (f. 101 cc. 44r 46r 46v)