DELLE COLOMBE MICHELE di RAFFAELLO

DELLE COLOMBE MICHELE di RAFFAELLO

Pittore, tasse 1568, 1577 (f.123, cc.143v-144r, 184v-185r); tassa 1574 (f. 101 cc. 38r 125r); 1575 (f. 101 cc. 40v 43r); tassa 1576 (f. 101 c. 46r); tasse 1576, 1578 (f. 56, cc. 14v, 42v); eletto Festaiolo rifiuta 14.9.1578 (f. 26 c. 5v); tassa 1578 (f. 101 c. 50v); tassa 1579 (f. 101 c. 54v); Consigliere 1.1.1580 (f. 26 c. 15v)