DEL MINGA ANDREA di MARIOTTO

DEL MINGA ANDREA di MARIOTTO

Pittore, tassa 1565 (f. 101 c. 9v); tassa 1566 (f. 101 c. 12r); tassa 1567 (f. 101 c. 16r); eletto Console 18.10.1568 (f. 24 c. 23r); tassa 1568 (f. 101 c. 18r); tasse 1568-71, 1577 (f. 123 c 2v-3r 70v); tassa 1569 (f. 101 c. 18v); tassa 1571 (f. 101 c. 23v); tassa 1594 (f. 102 c. 37r); tassa 1595 (f. 102 c. 42v); tassa 1596 (f. 102 c. 44v)