DEL FANTASIA GIACINTO di GIACINTO

DEL FANTASIA GIACINTO di GIACINTO

Scultore in legno e pietra in Porta Rossa, sottoposto 1684 (f.152 c. 89r); tassa 1685 (f. 128 c. 102); tassa 1689 (f. 128 c. 115); tassa 1692 (f. 117 c. 16v); tasse 1694-97 (f. 131 c. 60)