DEL BUFFA GABRIELLO

DEL BUFFA GABRIELLO

Doratore, sottoposto 1684 (f.152 c. 77v); tassa 1691 (f. 128 c. 139); tassa 1692 (f. 117 c. 29v)