DEL BONO FRANCESCO

DEL BONO FRANCESCO

Doratore “con il Picchi”, tassa 1684 (f.152 cc. 22v, 69r); tassa 1691 (f. 128 c. 131); tassa 1692 (f. 117 c. 21v)