DANTI GIROLAMO di GIULIO

DANTI GIROLAMO di GIULIO

Pittore, immatricolato 2.2.1571 (f. 101 c. 26r); tasse 1571, 1572 (f.123cc. 130v-131r 160v-161r); tassa 1577 (f.123, cc.193v-194r)