CORSANI GAETANO di BIAGIO

CORSANI GAETANO di BIAGIO

Doratore da San Firenze, immatricolato 23.11.1740 (f.112 c. 12); tasse 1757-58, 1760, 1767 (f. 122 cc. 3r 3v 5v 10v)