COPPI PIERO del MEGLIO

COPPI PIERO del MEGLIO

Pittore, tassa 1582 (f. 101 cc. 65r 67v); tassa 1584 (f. 56 c. 77v; f. 101 c. 74r); eletto Festaiolo rifiuta 5.10.1585 (f. 26 c. 44v); tassa 1585 (f. 101 cc. 82v 84r); Infermiere 30.4.1587 (f. 27 c. 55v); eletto Festaiolo 9.9.1587 (f. 27 c. 75r); tassa 1587 (f. 102 c. 2r); tassa 1588 (f. 102 c. 6v); tassa 1589 (f. 102 c. 9r)