COPPI JACOPO del MEGLIO

COPPI JACOPO del MEGLIO

Pittore, tassa 1568 (f. 123 cc. 120v-121r); tassa 1570 (f. 101 c. 22r); eletto Accademico 18.12.1571 (f. 25, c. 15v; f. 123, c. 15v-16r); tassa 1572 (f. 101 cc. 27r 27v 31v; f.123, cc. 42v-43r, 142v-143r); tassa 1573 (f. 101 c. 33v); tassa 1574 (f. 101 cc. 35r 38v); tassa 1575 (f. 101 cc. 40r 42v); eletto Infermiere 1.1.1576 (f. 25 c. 14v 15r); tassa 1576 (f. 101 c. 44r); tasse 1576, 1578 (f. 56 cc. 4v 36v); tassa 1577 (f. 123 cc. 65v-66r); eletto Festaiolo 22.5.1578 (f. 26 c. 3r); tassa 1578 (f. 101 c. 52v)