CONTI DOMENICO di PIERO

CONTI DOMENICO di PIERO

Doratore in Borgo San Jacopo, tassa 1682 (f. 117 c. 16v; f. 128 c. 84); tassa 1692 (f. 109 c. 20); tasse 1694-1708 (f. 131 c. 55)