COLONNESI ALESSANDRO di FRANCESCO

COLONNESI ALESSANDRO di FRANCESCO

‘pittore nella scuola del Botti da S. Maria Novella’, tassa 1684 (f.152 c. 92r); tassa 1685 (f. 128 c. 101); tassa 1692 (f. 117 c. 4v); tassa 1696 (f. 110 c. 60); tasse 1696-1707 (f. 131 c. 70); tassa 1707 (f. 129 c. 104)