CISERI GIOVANNI JACOPO di ANDREA

CISERI GIOVANNI JACOPO di ANDREA

‘pittore dalla Buca’, Accademico 1684 (f.152 c. 77v); tassa 1690 (f. 128 c. 124); tassa 1692 (f. 117 c. 29v); tasse 1694-1705 (f. 131 c. 61)