Chissi [

Chissi [

Chissi [?] Sertorio [?] di Camillo, pittore senese, immatricolato 6.11.1595 (f. 102, c. 42r); tassa 1595 (f. 57, c. 50); tassa 1596 (f. 27, c. 36v; f. 102, cc. 43r 44v); tassa 1627 (f. 58, c. 7)