CHIAVISTELLI JACOPO

CHIAVISTELLI JACOPO

Pittore, squittinato 1.1.1648 (f. 34 c. 24r); tassa 1651 (f. 59 c. 11); tassa 1653 (f.107, cc. 60v, 61r); tasse 1653-68 (f. 127 c. 79); eletto Conservatore 20.9.1654 (f. 11 c. 35v); eletto Console 2.1.1655 (f. 60 c. 67v); eletto Accademico 12.5.1658 (f. 11 c. 54v); eletto Festaiolo 12.5.1659 (f. 60 c. 71v); eletto Conservatore 16.1.1660 (f. 12 c. 6v); eletto Consigliere 14.8.1661 (f. 12 c. 8v); eletto Console 26.12.1661 (f. 60 c. 73v); tassa 1668 (f. 128 c. 9); squittinato 22.5.1670 (f. 35 c. 23r); eletto Console 26.12.1675 (f. 60 c. 83v); eletto Console 25.4.1680 (f. 60 c. 86v); eletto Console 15.12.1683 (f. 60 c. 88v); squittinato 12.6.1686 (f. 36 c. 16r); eletto Console 13.5.1687 (f. 60 c. 90v); eletto Console 17.8.1691 (f. 60 c. 93v); tassa 1692 (f. 117 c. 36v); tassa 1693 (f. 128 c. 174); tasse 1694-97 (f. 131 c. 24); squittinato 1697 c.a (f. 43 c. 6v)