CECINI DOMENICO di PIERO

CECINI DOMENICO di PIERO

Immatricolato 11.6.1595 (f. 102 c. 40r); tassa 1595 (f. 57 c. 49; f. 102 c. 41r); eletto Festaiolo ottobre 1596 (f. 27 c. 83v); tassa 1596 (f. 102 cc. 43v 45v); tassa 1597 (f. 102 c. 48r); tassa 1598 (f. 102 c. 55)