CATOLFI MATTEO di BATISTA

CATOLFI MATTEO di BATISTA

Pittore, tasse 1568, 1572, 1577 (f. 123, cc. 111v-112r, 146v-147r, 186v-187r); [a Roma] tassa 1584 (f. 56 c. 76v)