CARAGALLI VINCENZO di SIGISMONDO

CARAGALLI VINCENZO di SIGISMONDO

Doratore da San Jacopo fra Fossi, tassa 1768-71 (f. 122 cc. 11r 11v 13v 15r 16r 16v); tassa 1769 (f. 122 c. 12v)