CANINI ANTONIO GAETANO

CANINI ANTONIO GAETANO

Doratore, immatricolato 29.12.1742 (f. 112 c. 41); tasse 1757-63, 1765, 1769, 1771 (f. 12, cc. 3r-8r, 9v, 11v, 15v)