BURBERI MARIO di VITTORIO

BURBERI MARIO di VITTORIO

Pittore, tasse 1576, 1578 (f. 56 cc. 23v 50v); eletto Festaiolo rifiuta 10.4.1580 (f. 26 c. 17r)