BRUNORI LUCA ANTONIO

BRUNORI LUCA ANTONIO

Architetto, tasse 1706-11 (f. 131 c. 136); tasse 1708-11 (f. 129 c. 107); tassa 1709 (f. 110 c. 19); squittinato 18.9.1711 (f. 37 c. 14r); tassa 1711 (f. 110 cc. 26, 64; f. 119, c. 55r); tasse 1715-38 (f. 132 c. 60); tassa 1716 (f. 110 c. 42); squittinato 3.7.1731 (f. 40 c. 24v); eletto Conservatore settembre1732 (f. 61 c. 33r); squittinato 10.3.1736 (f. 42 c. 25v); tasse 1738-43 (f. 133 c. 14); eletto Arroto 10.3.1742 (f. 44 c. 3r); squittinato 27.4.1742 (f. 44 c. 22v); eletto Conservatore 3.9.1746 (f. 61 c. 71v); eletto Console 15.12.1746 (f. 61 c. 72r); squittinato 22.7.1747 (f. 46 c. 25r)