BRUNELLESCHI ANTONIO

BRUNELLESCHI ANTONIO

Pittore, Accademico 1684 (f.152 c. 37r); tassa 1684 (f. 128 c. 99); tassa 1686 (f. 128 c. 109); tassa 1692 (f. 117 cc. 3v, 4v)