BRIZZI GIUSEPPE

BRIZZI GIUSEPPE

Pittore d’architettura, eletto Accademico 13.1.1765 (f. 21 c. 53v; f. 153, c. 10v); tassa 1765 (f. 121 lettera G); tasse 1765-72 (f. 134 c. 117); squittinato 12.8.1770 (f. 51 c. 11v); squittinato 4.5.1777 (f. 52 c. 11v)