BOZZOLI FRANCESCO

BOZZOLI FRANCESCO

Ingegnere, eletto Accademico 13.1.1754 (f. 20 c. 17v); tasse 1754-57 (f. 121 lettera F); tasse 1754-59 (f. 133 c. 148); squittinato 26.7.1757 (f. 48 c. 23r); squittinato 10.10.1762 (f. 50 c. 18r)