BONCIANI GIOVANNI

BONCIANI GIOVANNI

Pittore da Settignano, sottoposto 1684 (f.152 cc. 21v, 77r); tassa 1684 (f. 128 c. 98); tassa 1692 (f. 117 c. 28v)